کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 1

کارتن پست الکترونیک سایز 1

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 1

سه لایه دایکاتی

13*12*6

کارتن پست الکترونیک سایز یک یکی از پر مصرفترین کارتن های پستی تجارت الکترونیک می باشد