لیست قیمت فروش

کارتن ها

کارتن پستی سایز 3

کارتن پستی سایز سه

کارتن مقوایی رنگی سایز 3

سه لایه

ابعاد190*205*305

وزن :  315 گرم

قیمت : 1400 تومان

کارتن پستی سایز 2

کارتن پستی سایز دو

کارتن مقوایی رنگی سایز 2

سه لایه

ابعاد165*205*270

وزن :  165 گرم

قیمت : 850 تومان

کارتن پستی سایز 1

کارتن پستی سایز یک

کارتن مقوایی رنگی سایز 1

سه لایه

ابعاد100*140*198

وزن :  80 گرم

قیمت : 420 تومان

کارتن پستی سایز 6

کارتن پستی سایز شش

کارتن مقوایی رنگی سایز 6

پنج لایه

ابعاد320*350*600

وزن :  990 گرم

قیمت : 3800 تومان

کارتن پستی سایز 5

کارتن پستی سایز (5)

کارتن مقوایی رنگی سایز 5

پنج لایه

ابعاد250*250*500

وزن :  615 گرم

قیمت : 2400 تومان

کارتن پستی سایز 4

کارتن پستی سایز (4)

کارتن پستی رنگی سایز 4

پنج لایه

ابعاد200*260*400

وزن :  505 گرم

قیمت : 2100 تومان

کارتن پستی سایز 7

کارتن پستی سایز(7)

کارتن مقوایی رنگی سایز 7

پنج لایه

360*400*600

وزن :  1190 گرم

قیمت : 4550 تومان

کارتن های تجارت الکترونیک

کارتن پست الکترونیک سایز 2

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 2

سه لایه دایکاتی

14*12*10

قیمت : 610 تومان

کارتن پست الکترونیک سایز 1

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 1

سه لایه دایکاتی

13*12*6

قیمت : 420 تومان

کارتن پست الکترونیک سایز 4

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 4

سه لایه دایکاتی

30*19*10

قیمت : 1050 تومان

کارتن پست الکترونیک سایز 3

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 3

سه لایه دایکاتی

20*14*10

قیمت : 730 تومان

کارتن پست الکترونیک سایز 6

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 6

سه لایه

30*19*18

قیمت : 1100 تومان

کارتن پست الکترونیک سایز 5

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 5

سه لایه

28*21*16.5

قیمت : 950 تومان

کارتن های تجارت الکترونیک سفارشی

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

40*26*20

قیمت : 1500 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

44*20*12

قیمت : 980 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

28*21*18.5

قیمت : 950 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

30*14*19

قیمت : 920 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

28*21*12

قیمت : 900 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

25*21.5*7

قیمت : 740 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

پنج لایه

40*26*20

قیمت : 1950 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

30.5*16*17

قیمت : 920 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

دایکاتی

32.5*26*5.5

قیمت : 900 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

45*15*20

قیمت : 1250 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

20*14*10

قیمت : 420 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

35*11*35

قیمت : 900 تومان

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

40*30*35

قیمت : 2250 تومان

پاکت ها

پاکت A4 حبابدار

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت A4 حبابدار

قیمت : 560 تومان

پاکت B5 حبابدار

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت B5حبابدار

قیمت : 350 تومان

پاکت 120 حبابدار

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت 120 حبابدار

قیمت : 260 تومان

پاکت A3 حبابدار

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت A3 حبابدار

قیمت : 850 تومان

پاکت بین A4 و A3

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت بین A4 و A3

قیمت : 670 تومان

پاکت CD

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت CD

قیمت : 300 تومان

پاکت A4 نایلون مشکی

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت A4 نایلون مشکی

قیمت : 540 تومان

پاکت B5 نایلون مشکی

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت B5 نایلون مشکی

قیمت : 330 تومان

پاکت 120 نایلون مشکی

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت 120 نایلون مشکی

قیمت : 250 تومان

پاکت A3 نایلون مشکی

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت A3 نایلون مشکی

قیمت : 780 تومان

پاکت بین A4 و A3

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت بین A4 و A3

قیمت : 650 تومان

پاکت B5 ساده

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت B5 ساده

قیمت : 180 تومان

پاکت 110 ساده

پاکت-پستی-حبابدار

پاکت 110 ساده

قیمت : 120 تومان