کارتن های تجارت الکترونیک سفارشی

کارتن های تجارت الکترونیک سفارشی

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

40*26*20

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

44*20*12

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

28*21*18.5

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

30*14*19

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

28*21*12

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

25*21.5*7

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

پنج لایه

40*26*20

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

30.5*16*17

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

دایکاتی

32.5*26*5.5

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

45*15*20

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

20*14*10

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

35*11*35

 

کارتن پست الکترونیک سفارشی

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سفارشی

سه لایه

40*30*35

 


کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 1

کارتن پست الکترونیک سایز 1

کارتن پستی و پاکت پستی (10)

کارتن پست الکترونیک سایز 1

سه لایه دایکاتی

13*12*6

کارتن پست الکترونیک سایز یک یکی از پر مصرفترین کارتن های پستی تجارت الکترونیک می باشد


کارتن پستی سایز (5)

کارتن پستی سایز 5

کارتن پستی سایز 5

کارتن پستی سایز (5)

کارتن مقوایی رنگی سایز 5

پنج لایه

ابعاد250*250*500

وزن :  615 گرم

کارتن پستی سایز 5 یکی دیگر از سایزهای استاندارد ارائه شده توسط پیت جمهوری اسلامی ایران می باشد که توسط  گروه فنی مهندسی بیات تولید می گردد